1. Godkjenning av lærebedrifter

Bedrifter, både de som ønsker å bli medlem av et opplæringskontor og enkeltstående, søker om å bli lærebedrift ved å benytte fylkeskommunens søknadsskjema.. Bedriften blir vurdert mot Krav til lærebedrifter og opplæringskontor på Agder og gjeldende Lov og forskrift. Bedriftene må legge ved nødvendig dokumentasjon til søknaden.
Alle søknader om godkjenning av lærebedrifter blir framlagt for yrkesopplæringsnemnda til faglig vurdering.
Alle fylkeskommunale vedtak om godkjenning meldes til yrkesopplæringsnemnda i referatsak

Dere kan søke med skjemaet i linken under.

 

Søknad godkjenning lærebedrift.