Opplæringskontoret for mat og service fag, ble offisielt startet i februar 1997, da som ette opplæringskontor for kontor faget. Har siden da gjennom flere fusjoner og overtakelser fått flere fag. Har i dag hoved ansvaret for fagene fra Restaurant og Matfag og Service og Samferdsel. Det er vi som er BRANSJENES OPPLÆRINGSKONTOR. En av våre viktige oppgaver er å sørge for at det er de rette elevene som søker vår utdanningsløp. Da snakker vi om motiverte, engasjerte og egnede ungdommer. Vi stiller opp på ungdomsskoler, videregåendeskoler, utdanningsmesser og alt som kan synlig gjøre muligheten, gledene og utfordringene som det er å jobbe innen våre fag.

Din trygghet er vår utfordring
Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder vil være din trygghet for at din bedrift blir ivaretatt på en profesjonell, faglig og servicevennlig måte.

Vår visjon
Vi skal være næringslivets første valg innen fagopplæring for både lærling og bedrift i Agderfylkene.

Vår intensjon
Vår intensjon er at vi sammen, og på tvers av konkurranseforhold, ønsker å bidra til å sikre rekruttering av faglig kvalifisert arbeidskraft gjennom inntak av lærlinger.

Vårt virkefelt
Opplæringskontorets virkefelt er innenfor deler av fagområdene, tilsvarende programvalgene Service og samferdsel og Restaurant og matfag. Det er viktig å merke seg at en bedrift kan være medlemsbedrift av Opplæringskontoret uten selv å ha lærling. Men det forventes da at bedriften på et tidspunkt vil ta inn en eller flere lærlinger, for derved å bli lærebedrift.

Våre målsettinger
Vi tror at klare og entydige mål for vårt kontor og våre fagområder vil være grunn-leggende forutsetninger for å lykkes. Derfor har vi utformet følgende målsettinger for vår virksomhet:

  • Vi skal sørge for å kvalitetssikre at lærlingene tilegnes tilstrekkelig kunnskap og kompetanse.
  • Vi skal øke interessen og derved konkurranse- evnen ved å få flere medlemsbedrifter i nye fag.
  • Vi skal påvirke de rette organer slik at det til enhver tid er rekrutteringstilgang på det antall lærlinger som våre bransjer etterspør.
  • Vi skal utvikle oss i retninger der vi blir sett og forbundet med kompetanse.