Y-veien

 

Det kan søkes opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs.

Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

På linkene under kan du se Y-veiene fra vår fag/svennebrev.

Service og Samferdsel :

hedemark

Restaurant og Matfag :

uis_logo_180