Vg1 Restaurant og Matfag.

 Føremål

Mat og drikke er viktig for helse, for identitet og i sosiale samanhengar. Viktige samfunnsendringar som meir internasjonalt samkvem fører til at kunnskap om og respekt for eigne og andres kulturar og mattradisjonar blir viktigare enn før. Kost- og måltidsvanar har endra seg, og serveringsstadene spelar ei viktigare rolle i kosthaldet enn før. Opplæringa i felles programfag kan medverke til å ta vare på og vidareutvikle viktige norske mattradisjonar, også dei samiske. Opplæringa skal òg gjere sitt til å møte behovet for teknologisk kunnige, kreative og skapande menneske i bransjane innanfor restaurant- og matfaga.

Opplæringa i restaurant- og matfag skal medverke til å utvikle erfaring og innsikt hos den enkelte, og evne til å velje og vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetodar og måltid. I tillegg skal opplæringa medverke til å utvikle evna til omstilling hos den enkelte i bransjar med stadig endra konkurransevilkår. Opplæringa skal gi kompetanse om mat og drikke, omsetjing og servering, og kunnskap om kor viktig kosthaldet er for ein helsefremjande livsstil. Opplæringa skal òg gjere sitt til at den enkelte skal kunne kommunisere om faglege spørsmål, vere serviceorientert og arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre.

I restaurant- og matfag skal fokuset vere retta på verdikjeda frå råvare til ferdig produkt. Opplæringa i felles programfag skal leggje vekt på mattryggleik, hygieniske produksjonsmetodar og berekraftig utvikling. Gjennom praktisk arbeid og heilskaplege, tverrfaglege arbeidsoppgåver skal opplæringa fremje arbeidsglede og gode arbeidsvanar. Felles programfag skal vere yrkesrelaterte og førebu for utdanning fram til fagbrev eller sveinebrev i eit yrke og, leggje grunnlag for livslang læring.

Her kan du klikke deg videre til en ekstern link, til hjemme siden for Restaurant og Matfag.

Vg2

Etter VG1 Restaurant og Matfag skal du velge deg videre til enten VG2 Matfag eller VG2 Kokk og Servitør. Vi på Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag Agder følger lærlinger i fra VG2 Matfag. På listen under kan du få en innføring i de forskjellige yrkesvalgene du kan velge etter VG2 Matfag.

 

 

sjomat

Fagarbeider i sjømatindustrien. 

slakt09


Slakteryrket. 

kjottskjærer

Kjøttskjærer.

flytskjema

Industriell produksjon av matvarer.
-faget som fyller butikkhyllene…

Baker
– mye mer enn pepperkaker

fiskehandler

Sjømathandler
 
din nærmeste vei til god mat.

polsemaker

Pølsemakerfaget.

kjottbutikk

Butikkslakterfaget.

konditor

Konditor
– en kunster uten lerret…