Baker
– mye mer enn pepperkaker

Bakeryrket er et praktisk fag. Som baker skal du kunne lage gjærbakst til brød, boller, loff, rundstykker, wienerbrød og andre godsaker både manuelt og ved bruk av maskiner. I de fleste bakerier og konditorier produseres vanligvis brød og konditorvarer. I Større virksomheter er arbeidet mer basert på teknologi.

God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter er helt nødvendig for å kunne gi faglig gode råd og veiledning.

Læreplan.

Bakerfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i produksjon av bakervarer. Faget skal ta i bruk ny teknologi og legge grunnlag for produktutvikling i tråd med tradisjoner og nasjonale og internasjonale trender.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer og bakeprosesser. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse på bakervarenes betydning for kosthold og helse. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle godt håndlag. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal søke å fremme et profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Videre skal opplæringen legge vekt på utvikling i bakerfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er baker.