kjottbutikk

Butikkslakterfaget.

Er et forholdsvis nytt fag som har oppstått fordi mye av kjøttomsetningen til forbrukeren i dag foregår gjennom dagligvarebutikker og supermarkerder, og ikke bare gjennom spesialbutikker som tidligere.

 

Læreplan

Butikkslakterfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen tilskjering og stykking, produksjon og salg av kjøtt, kjøttprodukt og ulike ferdigretter. Butikkslakterfaget skal ta vare på norsk og samisk matkultur, samtidig som faget skal utvikle seg i tråd med nye internasjonale trender.

Opplæringen skal medvirke til at dagligvarebransjen og slakterforretningene kan gi veiledning om råvarer og produksjon. Opplæringen skal også legge vekt på etiske krav og kvalitetskrav, økonomi, verdiskaping, råvareutnytting og svinn. Videre skal opplæringen legge grunnlag for trygg mat og god hygiene ved produksjon av mat. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringen skal også medvirke til et profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Vidare skal opplæringen legge vekt på utviklingen i butikkslakterfaget og endringer knytt til rutiner i bedriften.

Fullført og bestått opplæring fører fram til  fagbrev. Yrkestittel er butikkslektar.