fiskehandler

Sjømathandler
 
din nærmeste vei til god mat.


En sjømathandler arbeider med rene råvarer som krever riktig behandling og produksjon av ferdige produkter for salg. Du må være like glad i mennesker som du er i sjømat, og ha gode kunnskaper om kvalitet, håndverksmessige ferdigheter og delikat og kreativ presentasjon av sjømatproduktene.

Læreplan

Sjømathandlerfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen produksjon og salg av sjømat. Fisk og skaldyr er en naturlig del av kostholdet vårt, og en stadig større del av sjømaten blir omsatt ”gryteklar”. Opplæringen skal medvirke til at sjømathandlerfaget blir ført videre som håndverksfag, og utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal legge vekt på fangstmetoder, råvarebehandling og tillagingsmetoder. Opplæringen skal legge vekt på håndtering av råvarer og ferdigvarer etter etiske og kvalitetsmessige krav. Vidare skal opplæringen legge vekt på trygg mat og økonomisk forutsetning knytt til verdiskaping. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringen skal også medvirke å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sjømathandler.

V