Dette er et forholdsvis nytt fag som har oppstått fordi mye av kjøttomsetningen til forbrukeren i dag foregår gjennom dagligvarebutikker og supermarkeder, og ikke bare gjennom spesialbutikker som tidligere.

Butikkslakterfaget danner grunnlag for yrkesutøvelse innen tilskjæring, stykking, produksjon og salg av kjøtt, kjøttprodukter og ulike ferdigretter. Butikkslakterfaget skal ta vare på norsk og samisk matkultur, samtidig som faget utvikler seg i tråd med nye internasjonale trender.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Gjennom opplæringen får du et profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling. Etiske krav og kvalitetskrav, økonomi, verdiskapning, råvareutnytting og svinn er områder som vektlegges særlig.

Opplæringen skal medvirke til at dagligvarebransjen og slakterforretningene kan gi veiledning om råvarer og produksjon. Det legges særlig vekt på trygg mat og god hygiene under opplæringen. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Videre skal opplæringen legge vekt på utviklingen i butikkslakterfaget og endringer knytt til rutiner i bedriften.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er butikkslakter.