- for deg som trives med å yte service

Dette er noe for deg som trives med å yte service, finne fram arkivet ringe rundt til kunder, skrive brev, sørge for at posten kommer ut, søke på internett etter informasjon,sjekke priser eller skrive referater. Noen dager er rolige, noen er litt mer hektiske. Du får et godt innblikk i arbeidslivet.

Du kan lære mye hvis du setter deg inn i hva slags oppgaver kontoret har. Som lærling får du etter hvert prøve deg i flere avdelinger og jobbe selvstendig med oppgaver,du får veiledning, blir fulgt opp og innviet i oppgaver som gjør at du gleder deg til neste dag på jobben.

PC og tilgang til Internett, telefon og kopimaskin skal du normalt ha.

Du får lære om administrasjon, regler i arbeidslivet, hvordan man setter opp en telefonkonferanse eller arrangerer kurs. Du lærer å samarbeide og får også sjansen til å praktisere fremmedspråk.

Får du rutinene under huden sparer du deg selv og kanskje også andre for mye unødig arbeid. Det hjelper å ha orden, både i hodet og i papirene.

Er du aktiv og kommer med forslag hvis du ser at noe kan gjøres annerledes eller enklere, kan du påvirke jobben.

En kontorlærling jobber ikke alene. Du er en del av et team der alle gir og tar. Er du åpen for å lære og liker å yte, er du verdifull for teamet. Da kommer du også raskere inn i det sosiale miljøet.

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle lærlingens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse. Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider.