- For deg som vil se verden

Her kan du se verden fra toget, en skranke i et reisebyrå, fra innsiden av en billettluke eller et feriested i Syden. Som reiselivslærling lærer du deg å takle ganske mange forskjellige situasjoner.

Du må beherske engelsk for å kunne ekspedere turister i billettsalg og gi informasjon. Du kommer i god kontakt med mange av kundene, og det er trivelig å få et smil fra kunder som er fornøyd med servicen du gir.

Som lærling er du aldri alene om oppgavene, I de største bedriftene får du en fadder som følger deg opp personlig i en periode. Du har mange valgmuligheter etter endt praksis. Søker du fast jobb innen en reiselivsbedrift eller satser på videre studier, ligger veien åpen for en variert yrkeskarriere.

Reiselivsbransjen er spennende, ikke minst fordi den regnes som en fremtidsbransje. Folk får stadig mer fritid og penger. Det vil alltid være behov for å rekruttere ung arbeidskraft, selv i nedgangstider.

Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving knytt til et hel skapelige reiselivsprodukt.

Det inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling. Faget skal medvirke til å utvikle kompetanse til å møte behovene til ulike kundegrupper i et marked med høye krav til kvalitet og opplevelse. Dette krever kunnskap om sammenhenger mellom egen bedrift og egen destinasjon og andre destinasjoner som bedriften må ta hensyn til for at kunden skal få en god reiselivsopplevelse.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse som kan bidra til en bærekraftig utvikling i bedriften og på destinasjonen. Videre skal opplæringen legge grunnlag foryrkeskompetanse knytt til reiselivsvirksomheter. Opplæringa skal fremme kompetanse om kvalitetssikring, produktutvikling og økonomiske sammenhenger som er avgjørende for lønnsomheten i bedriften. Opplæringa skal medvirke til å gi lærlingen kompetanse til å utarbeide rapporter for vurdering av produktiviteten i bedriften. Videre skal opplæringa fremme kunnskap om helse, miljø og tryggleik.

Opplæringen skal legge vekt på kompetanse i kommunikasjon og samhandling med kunder og gjester, kollegaer og samarbeidspartnere med forskjellig kulturell bakgrunn. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i service- og vertskapsrollen i kontakt med både kunder, gjester og kollegaer. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan være med på å utvikle produkt til viksomheten og markedsføringstiltak.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.