En resepsjonist gjør mye mer enn å ta imot registrere og informere gjester eller sjekke dem ut. Du driver også informasjonsarbeid. Sitter du i tillegg på sentralbordet får du et solid innblikk i arbeidsoppgavene på hotellet eller konferansestedet. Hotellresepsjonen er hotellets hjerte og brennpunkt: Folk møtes, de prater og gjør avtaler. Her blir du godt kjent med ansatte i de andre avdelingene.

En resepsjonist har flere oppgaver. Det kan være å sjekke kassa, se til at varebeholdningen stemmer, sette opp lister over ventende gjester, systematisere og gi informasjon, passe på at det er nok brosjyrer og bykart i hotellresepsjonen, veilede gjester i å bruke dem og bestille mat til gjester. Du får ikke tid til å kjede deg, fordi ingen dager er like.

Regn med at du får bruk for engelsken din.

Resepsjonsarbeid er ofte skiftarbeid. Arbeidsmiljøet kan være hektisk, men trivelig. Den som jobber i resepsjonen fronter og oppfattes som representant for stedet.

Det er derfor viktig å være serviceinnstilt og høflig. Ikke bli overrasket om det stilles krav til antrekk og humør. Du ville sikkert også like at den som tar i mot deg er ryddig antrukket utadvendt og blid? Det er gøy å yte service til gjester.

Resepsjonister med fagbrev er attraktive, sier hotellsjefer. Du kan for eksempel ta Hotellhøg-skolen for å komme videre. Som resepsjonslærling får du også muligheter til å få jobb i ulike deler av reiselivet. Satser du på en framtid i resepsjonsfaget og er innstilt på å ta mer utdanning, kan du nå langt, ja helt til topps, med hele verden som arbeidsplass.

Resepsjonsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving i resepsjonister på hotell og andre overnattingssteder. Faget skal fremme kompetanse om vertskapsrollen og det helhetlige reiselivsproduktet som inkluderer transport, formidling, overnatting, servering og aktiviteter.

Opplæringa skal medvirke til å utvikle kompetanse om gjestehandtering som kan tilpasses gjester med ulike behov og ulik kulturell bakgrunn og nasjonalitet. Videre skal opplæringa fremme kunnskap om fasilitetene i virksomheten, lokale og nasjonale attraksjoner, lokalt næringsliv og transporttilbud. Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse i daglig drift av resepsjoner og legge vekt på hvordan yrkesutøveren kan ta vare på tryggheten til gjester og kollegaer. Opplæringa skal fremme kompetanse på bærekraftig forvaltning av ressursgrunnlaget i og rundt virksomheten.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske arbeidsoppgaver som hjelper lærlingen å utvikle kompetanse til å planlegge arbeidsdagen, utføre driftsoppgaver og koordinere de interne oppgavene i virksomheten. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utføre arbeidsoppgaver i samhandling med de forskjellige funksjonene i virksomheten og med gjester og samarbeidspartnere i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er resepsjonist.