- For deg som har stå på vilje!

Det er moro å selge når folk kommer for å kjøpe. Det er moro når du kan gi kundene det de ber om og de blir fornøyd.

En lærling kan prøve seg i flere typer butikker. f.eks: sportsbutikker. klesbutikker, dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, jernvarebutikker osv. Men det er ikke bare i butikk du kan være salgslærling! Du kan drive med direktesalg, telefonsalg, nettsalg, bilsalg, hotell osv. Er det noe som selges kan du være salgslærling! I store butikker får du jobbe i alle avdelingene, kassen, lager, i alle de forskjellige avdelingene som butikken har ut i fra bransje de er tilknyttet, og produktgrupper de har. I mindre firma kan du bli enda mer involvert  Du lærer noe hver dag og møter stadig nye mennesker. En god salgsmedarbeider har stå-på-vilje, liker å arbeide med mennesker og yte litt ekstra. Dette bør du ha i bakhodet når du vurderer om du skal satse på en fagutdanning i dette yrket. Er du blid, ordentlig og pålitelig, har du mange muligheter til å komme deg opp og frem, også i ung alder. En viktig del av jobben er å gi kundene gode råd og veiledning. En salgsmedarbeider som har satt seg godt inn i produktene, gjør kundene fornøyde og gir bedriften et godt rykte. Du får muligheter til å gjøre mange ting som gir bred innsikt i hvordan det er å drive en salgsbedrift, blant annet utvikle markedsføringstiltak, bestille varer og sørge for at det blir minst mulig svinn. Du lærer om sesonger og trender.  Salgsbedrifter vil gjerne ha lærlinger, så du kommer til å bli tatt godt imot. Det er lett å få jobb etterpå og du kan jobbe i alle typer salgsbedrifter, uavhengig av hvor du var lærling, det er samme fagbrev uansett bransje.  Du får lønn under utdanningen. Salgsfaget er trygt selv i tider med mye arbeidsledighet. I varehandelen er det nesten alltid behov for gode folk. Fagbrev er en god start for å komme videre innenfor bransjen.

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.