Hvis du kan bevare roen når du møter noen som vil sette deg på prøve eller er ute etter bråk, bor det kanskje en vekter i deg. Å trene opp evnen til å takle slike situasjoner er noe av det vi bruker mye tid på i opplæringen. Like viktig er det å utvikle evnen til å takle mennesker på en nyansert måte. Du passer til å være i sikkerhetsfaget hvis du er stabil, trygg på deg selv, sosial og utadvendt, har evne til å improvisere, liker nye utfordringer og er positiv til nye situasjoner.

Du får en variert tjeneste når du er under opplæring, alt fra resepsjonstjeneste til mobil tjeneste som utrykningsvakt.

I den første tiden får du en praktisk innføring i etikk, punktlighet og påkledning. Du gjennomgår også et 50-timers teorikurs og får innføring i psykologi. I sluttfasen av opplæringen blir du kjent med kontrolltjenester som butikkontroll, kassakontroller, utpasseringskontroller, skjenkekontroller og flyplasskontroller. Og du blir hele tiden fulgt opp av bedriften.

Yrket er i stadig utvikling og byr på mange og spennende utfordringer. Markedet etterspør flere sikkerhetstjenester. Det gjelder både bedrifter og privatpersoner. Kravene til kompetanse øker. Et fagbrev garanterer at du har fått en opplæring som er den beste bransjen kan gi. Vektere med fagbrev vil normalt stille sterkere i konkurransen om jobber, enn vektere uten. Etter læretiden ligger du bra an til å avansere i bedriften.

Endringer i trusselbildet og et stadig sterkere krav til sikkerhet i samfunnet krever kompetanse om sikkerhetstiltak i ulike situasjoner. Sikkerhetsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse som kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Opplæringen skal bidra til å fremme kompetanse innenfor planlegging, operativt arbeid, veiledning, dokumentasjon og kvalitetssikring i sikkerhetsarbeidet. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også bidra til kunnskaper om hvordan vekteren kan imøtekomme kundens behov og virksomhetens krav til lønnsomhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktisk erfaring i ulike vektertjenester møter krav som stilles til en profesjonell yrkesutøver i sikkerhetsfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vekter.