Ny nettside kommer!

Kontakt: +47 416 12 565

0har fått lærekontrakt gjennom opplæringskontoret siden 1997.
0er godkjente lærebedrifter i Agder og tilbyr lærlingplass
0av lærlingene består fagprøven. 34% med bestått meget godt.

Trygghet og profesjonalitet for bedrifter og lærlinger

Opplæringskontoret for mat- og servicefag vil være din trygge og profesjonelle samarbeidspartner, enten du er lærling eller medlemsbedrift. En av våre viktigste oppgaver er å motivere til at de rette ungdommene søker vårt utdanningsløp, og på den måten bidra til å rekruttere faglig kvalifisert arbeidskraft til bransjen. Hos oss får du god veiledning og oppfølging gjennom hele prosessen.

Hva vil det si å være lærling?

Som lærling har du arbeidspraksis i en bedrift. Du jobber altså på en arbeidsplass som er relevant for det du utdanner deg til. Du lærer mer om hvordan arbeidsoppgavene i yrket er på ordentlig, og du har også en veileder som hjelper deg litt ekstra underveis. Du får lønn i læretiden. I begynnelsen tjener du lite, men mot slutten av læretiden tjener du nesten like mye som de med fullført utdanning.

Det mest vanlige er at du blir lærling etter fullført VG2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. De fleste er lærling i to år. Noen er lærling i bare ett år, andre i hele tre år. Hvor lang læretiden er, avhenger av hvilket utdanningsprogram du går og hvordan opplegget er der du bor. Når læretiden er fullført, kan du gå opp til fagprøven/svenneprøven. Denne prøven har en teoretisk og en praktisk del, og må bestås. Med fagbrev/svennebrev i lommen er du ferdig utdannet.

Har du spørsmål om lærlingplass eller medlemsbedrifter?