Praksiskandidater er voksne som har minst 25% lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte læretiden i faget.

 

Krav til praksiskandidater som melder seg til fagprøve

* Som praksiskandidat må en i de fleste fag dokumentere minst 60 måneder (tilsvarende 100 % stilling) allsidig og relevant praksis i faget.

* Kravet til teori er dokumentasjon på bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen i faget på vg3 nivå. Les mer om tverrfaglig eksamen for praksiskandidater.

Teorien må være bestått og praksisen godkjent før fag-/svenneprøve kan gjennomføres.

Det er målene i læreplanen VG3 for faget som er utgangspunktet for å kunne vurdere praksis.

Det er viktig at kandidaten kjenner læreplanen for vg3, og sikrer at alle kompetansemålene er nådd innen oppmelding til fagprøve. Vi anbefaler å bruke opplæringsbok/veilederbok hvis den er tilgjengelig i deres fag.

Praksis må dokumenteres med CV og bekreftelse fra den enkelte arbeidsgiver, og må inneholde informasjon om arbeidsoppgaver, tidsrom for ansettelse, stillingsprosent, evt. timetall og arbeidsoppgaver.

Relevant skolegang i faget kan etter gjeldene forskrift gi godskriving i kravet til praksis. For å få godskriving kreves det at kurset er fullført og bestått i alle obligatoriske fag. Maksimal godskriving for skolegang vil i de fleste fag være 24 måneder. Praksiskandidater som er klare til å avlegge praktisk prøve, bør kontakte arbeidsgiver og spørre om de kan være behjelpelig med avvikling av fagprøven.

Praksisen må være allsidig og dokumentert.

Praksiskandidater som ikke tidligere har bestått nødvendig teoriprøve for lærefaget eller har fått godkjent realkompetanse i teoridelen, må også gå opp til en teoriprøve. Når den er bestått kan praksiskandidaten gå opp til den praktiske delen av fag- eller svenneprøve.

 

Her er noen nyttige linker :

arbeidsattest-pk    Sendes fylkeskommunen.

Privatist Inschool        For oppmelding til teoretiske eksamener.

Oppmelding til praktiskprøve.  Sendes fylkeskommunen.

Vurderingskriterier på prøvene.