Kjøttskjæreren sitt arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

Kjøttskjærerfaget er et håndverksfag som legger grunnlag for yrkesutøvelse innen nedskjæring og videreforedling av ulike typer slakt. Nedskjæringsvirksomhetene står for en vesentlig del av råvareleveransene til industrien og handelsbedriftene.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver som fremmer kreativitet og løsningsorientering. Det fokuseres på å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon. Opplæringen tar i bruk ny teknologi og bidrar til å utvikle dyktige kjøttskjærere med godt håndlag.

Det legges videre stor vekt på hygiene og utnytting av ressurser og råvarer. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal legge vekt på kravene til avløpsrensing og behandling av biologisk avfall.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjøttskjærer.