– Siden det er mat vi holder på med, er det en selvfølge at vare holder høy kvalitet. Du skal være stolt over produktet du sender ut.

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Fagarbeider innen sjømatproduksjon

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Grunnlaget for liv og bosetning i Norge har vært fisk og sjømat, og er også en av Norges aller største eksportnæringer. Sjømatproduksjon har eksistert i en årrekke. Sjømatproduksjon handler om å fremstille sjømatprodukter og fisk helt fem til et ferdig produkt. Du bør være interessert i produksjonsprosesser, være nøyaktig og effektiv. Her er kvalitetsbevissthet særdeles viktig.

Hva gjør en fagarbeider i sjømatproduksjon?
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer.
Du skal følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne.
Som fagarbeider har du ofte det faglige ansvar for produksjonen, eller du kan være del av en produksjonslinje. Du skal kunne emballering, pakking og merking av produkter. Arbeidsoppgavene krever mye bruk av maskiner og utstyr og disse skal også fagarbeideren kunne vedlikeholde.

Hvor kan jeg jobbe?
Fagarbeidere jobber hos sjømatprodusenter, fiskeindustribedrifter, fiskefartøy og ulike eksportbedrifter for fiskenæringen. En fremtidsrettet næring.