- Interessen for ny teknologi og evnen til å tenke nytt er svært viktig

FAKTA

Yrkesbetegnelse: IT-utvikler

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Her lærer du om oppbygning, funksjon og virkemåte for ulike systemer, apparater og utstyr som brukes i en rekke område i hele vårt samfunn, alt fra multimedia til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Du skal ha kompetanse innen drift, installasjon, og vedlikehold av høyteknologiske systemer. Som IT-utvikler står også kunnskapen om regelverk, personvern, informasjonssikkerhet og etikk høyt. Kundeveiledning og kunnskap om bedriftsøkonomi er også sentrale fokus i dette yrket. Du bør være systematisk, nøyaktig og løsningsorientert. Du må kunne arbeide både selvstendig og samtidig i samarbeid med andre. Interessen for ny teknologi og evne til å tenke nytt er selvfølge. Du vil også få erfaring med ulike arbeids., programmerings- og utviklingsmetoder, samtidig som du skal overholde gjeldende lovverk og virksomhetens rutiner gjennom hele arbeidet.

Hva gjør en fagarbeider i IT-utviklerfaget?
IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i bedriften. Arbeidsoppgavene dine som IT-utvikler består blant annet av koding og programmering. Men du skal også videreutvikle og designe IT-løsninger tilpasset brukerens behov. Vurdere bedriftens bruk av ny teknologi og IT-løsninger og ikke minst iverksette informasjonssikkerhet og personvern

Hvor kan jeg jobbe?
En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.