Info om vårt kurstilbud

Vi i Opplæringskontoret arrangerer ulike kurs og samlinger for våre lærlinger og medlemsbedrifter. Det er ingen kursavgift for verken deg som er lærling eller for bedriftene. Meld deg på for å få verdifull læring!

Kick Off - Lærlingsamling

September/oktober
For lærlinger

Dette er oppstartsamlingen for alle nye lærlinger for året. Her blir det gjennomgang av dine rettigheter og plikter, lover og regler, kompetanseboka.no, samt elev- og lærlingsombudet. En nyttig informasjonssamling om hva det vil si å være lærling!

HMS-kurs: «Kunsten å tenke etter først»

Februar
For lærlinger

På dette kurset har vi i Opplæringskontoret et nært samarbeid med Odd Sevland Edutainment. Dette er en spennende inspirasjonssamling for et godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid i din arbeidskarriere. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kurset, så dette er virkelig noe vi håper at alle lærlinger får med seg i løpet av læretiden!

Økonomikurs

Mars
For lærlinger

Dette kurset skal være et lite «puff» for lærlingene fra økonomitimene på skolen til den faktiske økonomien i arbeidslivet. Her lærer du om kalkulasjoner, lønn, budsjetter, regnskap og svinn, samt direkte, indirekte og faste kostnader – og selvfølgelig mye mer! Intensjonen med kurset er at det skal passe for alle, så her er det bare til å melde seg på!

Datasikkerhetskurs

Mai
For lærlinger

Dette er et fagkurs for å ivareta god datateknisk kvalitet og sikkerhet i deres bedrift. Målet med kurset er at du som lærling skal ivareta og få kunnskap om temaet datasikkerhet.

Instruktørkurs

Mars
For alle faglige ledere og instruktører ute i bedriftene

Dette kurset blir gjennomført en gang i året, og alle medlemsbedrifter får invitasjon og kan stille med personer som har eller skal ha ansvaret eller jobber med lærlinger ute i bedriftene. Her vil du som instruktør bli oppdatert og få informasjon om:

  • Lover og regler
  • Krav til lærebedrifter
  • Juss på arbeidsplassen
  • Samarbeidet mellom lærling og faglig leder/instruktør

På instruktørkurset har vi et samarbeid med eksterne foredrags- og kursholdere:

  • Odd Sevland - Edutainment & Motivator
  • Geir Olav Halland, universitetslektor ved NTNU

I tillegg inviterer vi alltid med oss en advokat for å ivareta arbeidsjuss.

Fag-/svenneprøvesamling

November
For lærlinger

På denne samlingen får du som er lærling nyttig informasjon om fag- og svenneprøven. Vi går gjennom eksempler på en fag- og svenneprøve, ser nærmere på de ulike vurderingskriteriene og gjennomgår hvordan oppmeldingsprosessen foregår. Vi prøver også alltid å få med oss representanter fra prøvenemnda slik at de kan fortelle hvordan dette vil foregå. Det legges også inn ekstra tid til at lærlingene kan svare på den årlige lærlingundersøkelsen fra Udir.