Om oss

Opplæringskontoret for mat og servicefag ble offisielt startet i februar 1997, som et opplæringskontor for kontorfaget. Siden den gang har vi vært gjennom flere fusjoner og overtakelser, og tilbyr i dag et sterkt og variert fagtilbud.

Vi har i dag hovedansvar for fagene fra Restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv, samt informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det er vi som er bransjenes opplæringskontor.

En av våre oppgaver er å sørge for at det er de rette elevene som søker våre utdanningsløp. Da snakker vi om motiverte, engasjerte og egnede ungdommer. Vi stiller opp på ungdomsskoler og videregående skoler, utdanningsmesser og alt som kan synliggjøre mulighetene, gledene og utfordringene som våre fagfelt gir.

Din trygghet er vår utfordring
Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder vil være en trygghet for at din bedrift blir ivaretatt på en profesjonell, faglig og servicevennlig måte.

Vår visjon
Vi skal være næringslivets førstevalg innen fagopplæring for både lærling og bedrift i Agder-fylket.

Vår intensjon
Vår intensjon er at vi sammen, og på tvers av konkurranseforhold, ønsker å bidra til å sikre rekruttering av faglig kvalifisert arbeidskraft gjennom inntak av lærlinger.

Vårt virkefelt
Opplæringskontorets virkefelt er innenfor deler av fagområdene, tilsvarende programvalgene Service og samferdsel og Restaurant- og matfag. Det er viktig å merke seg at en bedrift kan være medlemsbedrift av Opplæringskontoret uten selv å ha lærling. Det forventes da at bedriften på et tidspunkt vil ta inn én eller flere lærlinger, for derved å bli lærebedrift.

Våre målsettinger
Vi tror at klare og entydige mål for vårt kontor og våre fagområder vil være grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Derfor har vi utformet følgende målsettinger for vår virksomhet:

  • Vi skal sørge for å kvalitetssikre at lærlingene tilegnes tilstrekkelig kunnskap og kompetanse
  • Vi skal øke interessen og derved konkurranseevnen ved å få flere medlemsbedrifter i nye fag
  • Vi skal påvirke de rette organer slik at det til enhver tid er rekrutteringstilgang på det antall lærlinger som våre bransjer etterspør
  • Vi skal utvikle oss i retninger der vi blir sett og forbundet med kompetanse