– Man må være villig til å jobbe med fysisk arbeid.

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Slakter

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Et av verdens eldste yrker. Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten til videre ledd innen kjøttproduksjonen. Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Avlivningen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden. Du bør være i god fysisk form for å kunne jobbe som slakter, da jobben også kan innebære noen tunge løft.

Hva gjør en fagarbeider i Slakterfaget?
Arbeidsoppgaver for en fagarbeider innen slakterfaget er alt fra mottak, driving, oppstalling og avlivning av dyret og som skal gjennomføres på en faglig og korrekt måte.
Videre kommer klargjøring av skrottene for videre bearbeiding og uttak og behandling av biprodukter.
Bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr. En slakter er i dag underlagt strenge etiske og hygieniske krav. Du må også ha kunnskap om og forståelse for dyrevelferd, om dyrenes naturlige instinkter og bevegelsesmønster og ha gode kunnskaper innen anatomi, samt ha godt håndlag.

Hvor kan jeg jobbe?
Som slakter finnes jobbene i moderne, industrielle slakterier, men også på gårdsslakterier knyttet til oppdrett og produksjon av kjøttfe, rein og hjortedyr.