Visste du at dette er et av verdens eldste yrker? Slakteryrket danner grunnlag for all kjøttvareproduksjon, og en riktig behandlet slakteskrott er nødvendig for all viderebehandling og produksjon av kjøttvarer.

Slakterfaget er et håndverksfag som legger grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding. Kompetanse på slakteteknikker knyttet til ulike tradisjoner og religioner er en del av faget. Opplæringen skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag, og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen legger vekt på etikk og respekt for dyr som grunnlag for behandling av slaktedyr og avliving. Det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver med fokus på utvikling i slakterfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.

Gjennom opplæringen får du kompetanse på dyrevelferd, slakteteknikk og hygiene, og du lærer godt håndlag som er nødvendig i yrket. Opplæringen skal bidra til å gi lærlingene et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen legger vekt på etisk refleksjon og på å hindre forurensning. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.