- Gode kommunikasjonsevner og løsningsorientert er viktig

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Medietekniker

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Du lærer om å håndtere og distribuere audiovisuelt innhold, ved å lage velfungerende og profesjonelle produksjoner og installasjoner innenfor film, TV, konferanser og kulturarrangement. For å være medietekniker må du være interessert i teknisk utstyr, være god på kommunikasjon og være flink til å finne løsninger.

Hva gjør en fagarbeider i medieteknikkfaget?
Som en fagarbeider skal du kunne sette opp og bruke utstyr innen lyd, lys og bildeproduksjon. Du skal også kunne distribuere produksjonen på ulike plattformer. Du skal kunne tilpasse produksjonen til plattformen gjennom ulike filformater og filsystemer.
Drifte og vedlikehold av teknisk utstyr. Sette opp budsjett og holde styr på kostnader i et prosjekt samt vurdere risiko og sikkerhet i prosjektene.

Hvor kan jeg jobbe?
Som medietekniker kan du jobbe i bedrifter innen mediebransjen som tv, radio og aviser, reklamebransjen og filmbransjen. Du kan også jobbe med kommunikasjon og informasjon i både privat og offentlig sektor. Svært mange bedrifter har egne informasjons- og medieavdelinger.