Pølsemakeryrket har utviklet seg fra et typisk håndverksfag til å også omfatte moderne industriproduksjon av kjøttvarer. Pølsemakeren må ha gode faglige kunnskaper og ferdigheter for å sikre en god og riktig produksjon.

Pølsemakerfaget er et håndverksfag som legger grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer. Pølsemakerfaget skal fremme nasjonale og regionale mattradisjoner og bidra til å utvikle nye produkter.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver. Du utvikler kompetanse innen krav til produkt, kvalitet og ernæring, samt egenskaper, utnyttelse av råvarer og bearbeidingsprosesser. Gjennom opplæringen lærer du også å utvikle godt håndlag.

Utvikling av pølsemakerfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner står sentralt, og opplæringen fremmer et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen skal også legge grunnlag for trygg mat. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er pølsemaker.