– Du må ha en interesse for mat og matproduksjon...

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Pølsemaker

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Pølsemakeren må ha gode faglige kunnskaper og ferdigheter for å sikre en god og riktig produksjon. Pølsemakerfaget er et håndverksfag som legger grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer. Pølsemakerfaget skal fremme nasjonale og regionale mattradisjoner og bidra til å utvikle nye produkter. Pølsemakeryrket har utviklet seg fra et typisk håndverksfag til å også omfatte moderne industriproduksjon av kjøttvarer.

Hva gjør en fagarbeider i Pølsemakerfaget?
Pølsemakeren må ha gode kunnskaper om råstoffenes egenskaper og de ulike bearbeidingsprosessene. Bruk av ny teknologi og god håndverksmessig tradisjon er like viktig i utøvelsen av faget.
Arbeidsdagen består av å jobbe med avanserte maskiner, det er derfor viktig med god kunnskap om regelverk innenfor hygiene og mattrygghet.
Åpnere grenser stiller krav om produktutvikling og innovasjon. Men like viktig er det å ivareta tradisjonelle norske kjøttprodukter.

Hvor kan jeg jobbe?
De fleste pølsemakere arbeider i kjøtt-industrien, men her er også jobber innen håndverkspregede bedrifter, spesialbutikker og ferskvareavdelinger.