- Du må ha blikk for detaljer, er systematisk og nøyaktig...

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Innholdsprodusent

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

I dagens digitale verden handler det aller meste om det å skape nye måter å kommunisere digitalt på. I innholdsproduksjonsfaget skal du lærer å kommunisere og utforme innhold i en digital hverdag og i et digitalt samfunn. Teknologien skaper nye måter å kommunisere og samhandle på. Du må ha gode samarbeidsevner, evnen til nytekning og kreativitet står høyt.
Du bør være interessert i teknologi, utstyr og programvare og det er idéutvikling og produksjon av medieinnhold som er vesentlig del av yrkesutøvelsen.

Hva gjør en fagarbeider i innholdsproduksjonsfaget?
Som en Innholdsprodusent jobber du med utforming av innhold og kommunikasjon i ulike digitale kanaler. Dine arbeidsoppgaver vil være blant annet å planlegge, utvikle og produsere medieinnhold. Alt fra lydopptak, ta bilder og produksjon av videoer er dine oppgaver. Dette skal du igjen analysere og forstå ulike kommunikasjonsbehov. Bruk av ulike kommunikasjonsplattformer og kanaler for publisering av innhold, jobbe prosjektbasert og samarbeide med oppdragsgivere blir dine arbeidsoppgaver.

Hvor kan jeg jobbe?
Som innholdsprodusent arbeider du f.eks. innen reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen. Men også i informasjonsvirksomheter som kan være innen både privat og offentlig sektor.