– En kunster uten lerret…

Har du kreative evner og lyst til å arbeide med matvarer? Da er konditoryrket noe for deg.

En konditor lager alle typer kaker og søte bakervarer. Derfor kalles faget også «den søte kunst». Her teller nøyaktighet, godt håndlag og sans for form og farge.

Konditorfaget er et håndverksfag som legger grunnlaget for yrkesutøvelse innen produksjon av kaker og konditorvarer. Faget tar i bruk ny teknologi og fokuserer på å ivareta og videreutvikle norske mattradisjoner. Faget skal også være rustet til å møte internasjonal konkurranse.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver. Du utvikler kompetanse om råvarer og ulike produksjonsprosesser, og lærer å utvikle trygge konditorvarer av høy kvalitet med fokus på sensorikk og estetikk. Gjennom opplæringen lærer du godt håndlag, og det fokuseres på å utvikle evner til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen legger vekt på utvikling i konditorfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er konditor.