- Det er hyggelig å være med på å skape et tryggere samfunn og sikre verdier.

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Vekter

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

I et samfunn som stadig blir mer komplisert og sårbart, har sikkerhetsbransjen en nøkkelrolle. Det har i de senere år vært en endring i trusselbildet som resulterer i at det stadig stilles større krav til kompetansen til en fagarbeider i sikkerhetsfaget.
Fagarbeideren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet.

Hva gjør en vekter?
Vekterens jobb er å skape trygghet, sikkerhet og forebygge ulykker og lovbrudd. Du må lett kunne samarbeide med politi, tollere og andre som for eksempel brann og redning. Du må ha evnen til å observere, forebygge og håndtere konflikter i samsvar med etiske og rettslige retningslinjer. Du vil arbeide med alt fra forebyggende informasjonstjeneste ovenfor publikum og kunder, til tradisjonelt vakthold og sikring av verdier og verditransport.

Hvor kan jeg jobbe?
Når du er ferdig utdannet i sikkerhetsfaget vil du kunne jobbe i alle bedrifter som arbeider innenfor sikkerhetstjenester – både i privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgavene vil variere innenfor overvåking, personellsikring, vakthold, verditransporter og mobile vektertjenester.

- Alle som arbeider innen sikkerhetsfaget må ha plettfri vandel.