- Som administrasjonsmedarbeider får du ta del i alt som handler om bedriftens ledelse og drift.

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Service- og administrasjonsmedarbeider

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Det er slutt på tidene da det ble ansatt kontormedarbeider som skulle skrive referater og brev for de forskjellige avdelingene i bedriften. IKT-tjenester har etablert seg på alle nivå i en organisasjon, og det er bare unntaksvis at fagarbeider skriver brev for andre. Dette gjøres av den enkelte. Nå skal fagarbeideren kunne litt om alt innen effektiv drift av et kontor.

Hva gjør en service- og administrasjonsmedarbeider?
Som utdannet fagarbeider i Service og administrasjonsfag utfører du kontoroppgaver av høy kvalitet. Arbeidsoppgavene kan være forskjellige fra bransje til bransje, men i hovedsak vil arbeidsoppgavene være; betjening av sentralbord, postbehandling, dokumentasjon, regnskap, arkivering og bruk av IT. Ofte er du bedriftens ansikt utad og det stilles således store krav til fremtreden, nøyaktighet og effektivitet.

Hvor kan jeg jobbe?
Når du er ferdig utdannet som fagarbeider innen Service- og administrasjonsfaget vil du kunne jobbe i bedrifter i alle slags bransjer som har en administrasjonsavdeling. Dette gjelder også for arbeid i det offentlige. Det kreves at du kan arbeide selvstendig, være nøyaktig, systematisk og ha stå på vilje.

Service og administrasjonsfaget er totalt bransjeuavhengig. Frihet til å jobbe i alle bransjer.