- Kokkeyrkene kan passe for veldig mange - det viktigste er at du har interesse for mat og for å lage mat.

FAKTA

Yrkesbetegnelse: Ernæringskokk

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

Storkjøkken og institusjoner trenger ernæringskokker som lager mat basert på kunnskap om kosthold og helse.
Kunnskapen om kosthold i ulike livsfaser og livsstilsykdommer er viktig for oss alle. For en ernæringskokk handler det mye om å glede dem du lager maten for og som kan gi en positiv matopplevelse.

Hva gjør en fagarbeider i ernæringskokkfaget?
Arbeidsoppgavene for en ernæringskokk er stort sett de samme som for en kokk. Men det er også en stor forskjell på kunnskapen bak tilberedningen av spesialkost.
Som fagarbeider i ernæringskokkfaget skal du ha kunnskap og forståelse om tilpasningen av matretter etter ulike behov. Du skal ha kunnskap om servering av matretter ut ifra allergier, livssykdommer, livsfaser, og intoleranser. Du skal lage dietter som kan holde deg frisk og til dem som er alvorlige syke. Rettene skal kunne gi en positiv matopplevelse. En fagarbeider i ernæringskokk skal ha kunnskap om regelverket innenfor HMS og hygiene.

Hvor kan jeg jobbe?
Jobbmulighetene som ernæringskokk kan være på sykehus, andre omsorgs-institusjoner, barnehager, kantiner, fengsler eller forsvaret». Her finnes det mange muligheter.