- Det å jobbe med IT er både interessant, selvstendig og ikke minst fremtidsrettet...

FAKTA

Yrkesbetegnelse: IT-driftstekniker

Eventuell videreutdanning: Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden: Ett års begynnerlønn for fagarbeidere fordelt over 2 år.

IT har hatt en fantastisk utvikling de senere årene, og utviklingen bare fortsetter.
Stopper datamaskinene, stopper Norge. Så og si alt mulig er knyttet opp mot IT. Som IT-driftstekniker vil du få utløp for dine ferdigheter innen faget og muligheter til å være kreativ og løsningsorientert. Behovet for faglærte innen IT er sterkt økende.

Hva gjør en fagarbeider i IT-driftsfaget?
Som IT-driftstekniker er du en ressursperson i bedriften, og ansees som best kvalifiserte til å utføre arbeidet omkring IT-drift. Arbeidsoppgavene er alt fra brukerstøtte, nettverksdrift og systemvedlikehold, installasjon og oppgradering av maskin- og programvare, drift av servere, arbeidsstasjoner og nettverk. Kort sagt – alt som har med IT-systemene å gjøre.
I et samfunn som stadig er i utvikling og hvor tiden er en faktor for vårt arbeid, er det svært viktig at systemteknologien fungerer som det skal. ”Nede-tid” for IT-systemene er ofte både kritiske og kostbare for enhver type virksomhet og samfunn. I jobben vil du ha løpende kontakt med alle avdelinger ved bedriften og med leverandører av IT-utstyr. Det er derfor viktig at du har en utpreget grad av serviceforståelse både ovenfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere – IT handler også om mennesker.

Hvor kan jeg jobbe?
Jobbmulighetene du har som fagarbeider innen IT-driftsfaget er svært mangfoldige.
Dagens og morgendagens samfunn er avhengige av at IT-systemene fungerer feilfritt. Som fagarbeider innen IT-driftsfaget vil du kunne arbeide både i private og offentlige virksomheter – i inn og utland, og innen de fleste typer bransjer.

- Alt vi gjør er knyttet opp til data og vi er avhengig av at det fungerer til enhver tid - uten IT vil det meste stoppe...