Godkjenning av lærebedrifter

Bedrifter, både de som ønsker å bli medlem av et opplæringskontor og enkeltstående, søker om å bli lærebedrift ved å benytte fylkeskommunens søknadsskjema. Bedriften blir vurdert mot Krav til lærebedrifter og opplæringskontor på Agder, samt gjeldende lov og forskrift. Bedriftene må legge ved nødvendig dokumentasjon til søknaden.

Alle søknader om godkjenning av lærebedrifter blir framlagt for yrkesopplæringsnemnda til faglig vurdering.

Alle fylkeskommunale vedtak om godkjenning meldes til yrkesopplæringsnemnda i referatsak.

Dere kan søke via skjemaet på linken nedenfor.

Søknad godkjenning lærebedrift.