- Faget som fyller butikkhyllene…

Har du noen gang tenkt på hvem som lager alt fra sjokolade, øl og mineralvann til mel og kornprodukter, meieriprodukter og hermetikk? Fagarbeideren produserer rett og slett varene vi bruker hver dag. Som fagarbeider styrer du produksjonsprosessen fra råstoff til kontroll av ferdige produkter.

Faget industriell matproduksjon legger grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Faget legger vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Gjennom opplæringen utvikler du kompetanse om råvarer, prosesser, produkter, kvalitet og kostnader i produksjonsprosessen. Opplæringen legger vekt på grunnprinsippene i industriell matproduksjon og utprøving og videreutvikling av nye produkter og produksjonsmetoder.

All matproduksjon skal ha et internkontrollsystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider industriell matproduksjon.